Период на изпълнение 2009 - 2016
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ИЗВЛИЧАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ВТВЪРДЕНА ФАЗА ОТ РЕЗЕРВОАРИ ЗА КУБОВ ОСТАТЪК

Финансиране: EBRD

Изпълнението на задачата включва изготвяне на работен проект за вземане на проби и характеризиране втвърдената фаза от резервоарите за кубов остатък.

Пробите се вземат чрез специализирано оборудване за твърда и течна фаза. Пробовземното оборудване ще се използва през отвори в бетоновата плоча и тавана на резервоарите.

Към всички проекти