Image
Период на изпълнение 2006 - 2007
Възложител ТЕЦ Девен АД

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЪКАВЕН ФИЛТЪР НА КОТЛОАГРЕГАТ №2 В ТЕЦ "ДЕВЕН"

В рамките на задачата е изпълнен инженерингов проект до пуск.

Изпълнените дейности са:

  •  проектиране по частите Електро, Строително-конструктивна и КИП и А;
  •  монтаж;
  •  изпитания и пуск.

Реализирана е високоефективна технология за очистване на димните газове. Постигнато е очистване на прах 10-20mg/Nmпри норма 50mg/Nm3.

Към всички проекти