Период на изпълнение 2005 - 2006
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ИЗГРАЖДАНЕ НА РАДИОКАНАЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ И МОДЕЛИРАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ВЪНШЕН РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ (АИСВРК)

Основната цел на проекта е изграждането на резервиран информационен канал чрез безжични комуникации, свързващ базовите и контролни станции от Автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол (АИСВРК). Проектът е преминал през етапите работен проект, разработка на системата, заводски изпитания, доставка, монтаж и пуско-наладъчни работи.

Към всички проекти