Период на изпълнение 2018 - 2020
Възложител Топлофикация София ЕАД

ИЗГРАЖДАНЕ НА КОГЕНЕРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ ВОЦ „ОВЧА КУПЕЛ“

Проектиране, поръчка, управление на проекта, тестове, настройка на съоръженията, въвеждане в експлоатация.

Към всички проекти