Image
Период на изпълнение 2005 - 2006
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН И РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНА МНЕМОСХЕМА, КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРИБОРИ НА БЛОК №2”

Задачата е разработена в два етапа - идеен и работен проект.

На фаза идеен проект е прието решение за отпадане на съществуващата мнемосхема, като положението на спирателната арматура се показва както в системата за управление на Блок №2, така и на пултовете за управление.

В работния проект са създадени чертежи на променени оперативни табла с разположени съвременни показващи прибори и захранващи блокове за системата за технологична защита, с което се даде възможност за монтаж на големи дисплеи на системата за управление на Блок №2 с оглед удобство на операторите, както и за постигне съвременно оформяне на БЩУ.

Към всички проекти