Период на изпълнение 2005 - 2006
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН И РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПУЛТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА К3 И К4”

Задачата е разработена в два етапа - идеен и работен проект.

На фаза идеен проект е прието решение за отпадане на съществуващата мнемосхема, като положението на спирателната арматура се показва както в системата за управление на Блок №2, така и на пултовете за управление.

В работния проект са създадени чертежи на променени ел. изпълнителни механизми, които липсват в оригиналния проект на Блок №2 в част КИП и А, както и са отразени промените направени по време на експлоатацията. С проекта са променени размерите на съществуващите пултове и се създават по-удобни работни места за операторите.

Към всички проекти