Период на изпълнение 2012
Възложител Топлофикация Русе ЕАД

ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, НАЛАДКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧЕН РЕГУЛАТОР НА ВЪЗБУЖДАНЕТО (АРВ) НА ГЕНЕРАТОР № 6

Изпълнението на договора обхваща следните дейности:

  •  Изготвяне на работен проект за подмяна на съществуващия АРВ с нов;
  •  Доставка на нов АРВ и оборудване по одобрен работен проект;
  •  Демонтажни работи;
  •  Монтажни работи - конфигурацията на възбудителната система се запазва същата (с постоянно токов възбудител), запазва се  възможността за ръчно възбуждане на генератора с шунтов реостат; на пулта на генератора - управлението и визуализацията  на параметрите и състоянието на АРВ;
  •  Изпитания на генератора - статични, на празен ход и под товар;
  •  Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация;
  •  Обучение на персонала.
Към всички проекти