Период на изпълнение 2017 - 2019
Възложител ЗАО «Айкакан Атомайин Электракаян»,

„Генериране на етажни спектри на реагиране за Главен корпус и РДГС на Арменската АЕЦ за сеизмично въздействие с PGA=0,42 g“

 

Проектът е изпълнен на базата на договор с Арменската АЕЦ. В обхвата на дейностите за реализация на задачата влизат:

  • Генериране на нов геомеханичен модел на площадката, отразяващ резултатите от най-новите геоложки, геотехнически и геодинамични изследвания на площадката;
  • Създаване на 3D модели от крайни елементи на Главен корпус, Резервна ДГС и на Бак аварийна подпитка;
  • Генериране на набор от изчислителни акселерограми;
  • Динамични анализи на конструкциите с прилагане на ПК SASSI;
  • Генериране на набор от проектни етажни спектри на реагиране за изследваните конструкции
Към всички проекти