Image
Период на изпълнение 2006 - 2007
Възложител Мини Марица-изток ЕАД

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 20КV НА 7 БР. ЗАДВИЖНИ СТАНЦИИ 4Х1000КW

Електрозахранване 20kV на 7 броя задвижни станции 4х1000kW включва: въвеждане на 20kV захранване на задвижните подстанции, всяка от които включва по 4 мотора с мощност 1000kW.

За всяка задвижна станция се доставя, монтира и въвежда в експлоатация трансформатор 20/6kV. Доставено е и е инсталирано комплектно разпределително устройство (КРУ) 20kV и КРУ 6kV комплект с релейни защити.

За доставените съоръжения са предвидени метални къщи.

Към всички проекти