Период на изпълнение 2002 - 2004
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ДОСТАВКА НА ТРЕНАЖОР ЗА ГОРЕН БЛОК НА РЕАКТОР

В обема Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" е предвидена Мярка 45311 - Разработване на система за обучение на персонала в съответствие с принципа АЛАРА (от англ. ALARA, съкр. As Low As Reasonably Achievable) за минимизиране на дозовото натоварване.

В обема на тази задача е включена и доставка на тренажор на горния блок на реактора и инструкция за обучение на персонала. В този проект „Риск Инженеринг” АД участва в производството, доставката и монтажа на тренажора в определено от Възложителя помещение в спецкорпус 3.

С изпълнението на тази мярка, преди всяко презареждане на реактора се прави обучение, с което се осигурява намаляване на времето за презареждане, както и на дозовото натоварване на персонала.

Към всички проекти