Период на изпълнение 2003
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ДОСТАВКА НА ХЕРМЕТИЧНИ КАБЕЛНИ ПРОХОДКИ И ОКОМПЛЕКТОВАЩИ ИЗДЕЛИЯ

В рамките на Програмата за модернизация на блокове 5 и 6, по Мярка 14151 - Реконструкция и модернизация на системите за вътрешно реакторен контрол - "Хиндукуш", е предвидена и замяна на съществуващите херметични кабелни проходки с нови, които да отговарят на съвременните изисквания за безопасност и надеждност.

Конструкцията на новите кабелни проходки осигурява в реално време непрекъснат контрол на херметичността на проходката. С подмяната на съществуващите кабелни проходки с нови се изпълнява и още едно условие за удължаване срока на експлоатация на централата. 

Към всички проекти