Период на изпълнение 2002 - 2004
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА ЗА АВАРИЙНА ПИТАТЕЛНА ВОДА В АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

Проектната схема за подаване на аварийна питателна вода има определени недостатъци, а именно: сложна схема на свързване на трите канала на система ТХ (система за подаване на аварийна питателна вода) и четирите парогенератора; взаимно влияние на помпи на система ТХ при работа към един и същ парогенератор; възможност за грешни действия на персонала при необходимост от превключване.

Направени са анализи за обосновка на безопасността и са разработени технически предложения, целящи повишаване на надеждността и безопасността на системите за питателна вода и аварийна питателна вода.

В резултат на работата по този договор, гореизложените проблеми, отнасящи се към системата за аварийна питателна вода (ТХ) и особеностите на технологичните режими на системата за питателна вода са актуализирани.

Към всички проекти