Image
Период на изпълнение 2012 - 2013
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕРМОХИДРАВЛИЧНИЯ МОДЕЛ НА II КОНТУР НА СИМУЛАТОР С МАКЕТ НА БЩУ АЕЦ КОЗЛОДУЙ - БЛОК 6

Актуализирането на термохидравличния модел е направено с включването на модел на системата за сепарация на II пароотбор на турбина К-1000, модел на новия ПВН (подгревател високо налягане) "камерен тип" и усъвършенстван модел на деараторите високо налягане.

Цел на проекта е разработването на нови физични модели на деаератори високо налягане, регенеративни подгреватели високо налягане с нова конструкция и сепаратори на влагата от втори пароотбор на турбината.

Към всички проекти