Период на изпълнение 2006 - 2007
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ЦЕНТЪРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВАРИИ

Целта на проекта е разработка и внедряване в АЕЦ „Козлодуй” на необходимите промени в съществуващата Информационна система в Центъра за управление на аварии (ИС ЦУА) за повишаване на възможностите за информационен обмен и конфигурирането й, като се запазят режимите на работа и функционалните възможности за четене, запис и разпечатване.

Етапите на проекта са: разработка на работна документация, кодиране на софтуера, верификация и валидация и провеждане на приемателни изпитания.

Към всички проекти