Период на изпълнение 2006 - 2007
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЪЛНОМАЩАБНИЯ СИМУЛАТОР НА 6 БЛОК НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” (ПМС-1000) СЪС СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШНО РЕАКТОРЕН КОНТРОЛ (СВРК-М)

Разработен е цифров модел на реалната работеща на блоковете Система за вътрешно реакторен контрол (СВРК) с цел обучение на персонала на АЕЦ „Козлодуй”.

Моделът на СВРК има времеви характеристики близки до тези на оригинала, за да се постигне идентично субективно възприятие от оператора (в смисъла на стандарт ANSI/ANS-3.5).

Етапите на проекта са: изготвяне на работна документация, разработване на модел, интеграция на модела на ПМС-1000 и провеждане на приемни изпитания.

Към всички проекти