Период на изпълнение 2007 - 2009
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА БЕЗОПАСНОСТТА, НИВО 1

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА БЕЗОПАСНОСТТА, НИВО 1

Проектът предвижда актуализация на съществуващия вероятностен анализ на безопасността, ниво 1, при работа на пълна мощност, ниска мощност и спрян реактор на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”.

Вероятностният анализ на безопасността се счита за едно от важните аналитични средства при осигуряване на безопасността на АЕЦ по отношение на потенциални изходни събития причинени от случаен отказ на оборудването, човешка грешка или външни събития.

Целите на ВАБ са да определи всички важни приносители към риска за едно предприятие или дейност и да оцени степента, до която цялостния проект на предприятието е добре балансиран 

Към всички проекти