Оценка на остатъчния ресурс

Абилико АД разполага с експерти и технологии за изготвяне и въвеждане на програми за управление на ресурса, както и за оценка и оптимизиране на свързаните с тях дейности:

  •  Оценка на целостта на оборудването и съответствието с нормативните изисквания, вкл. термохидравлични и якостни анализи
  •  Оценка на резултатите от контрола без разрушаване и анализ на дефектите
  •  Експертна оценка на инциденти, аварии и откази на структури, системи и компоненти
  •  Организация на контрола без разрушаване и поддръжката, вкл. изготвяне на графици и програми, подбор на оптимизирани методи за контрол, въвеждане на мерки за повишаване на достоверността на контрола и оптимизация на ремонтните дейности
  •  Оценка на механизмите на деградация и прогнозиране на остатъчния ресурс на структури, системи и компоненти
  •  Определяне и въвеждане на дейности по управление на ресурса, вкл. модернизация и оптимизация, контрол на стареенето и системи за наблюдение
  •  Въвеждане на методи и/или системи за подготовка и управление на информационна база данни
Всички услуги