12.09.2019

"РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" ЩЕ РЕАЛИЗИРА ИДЕИТЕ НА ТРИМА МЛАДИ ИНОВАТОРИ

Компанията обяви тримата победители в конкурса „Млад иноватор“ по време Career Show 2019. Най-добрите идеи измежду десетки, кандидатствали в първото издание на конкурса, решават проблеми, свързани с екологията и източниците на енергия.

Първото място журито отреди на Светлозар Цветанов с неговата идея за система за пречистване на въздуха, работеща посредством електромагнитно поле. Втората награда отиде при Глория Исса за нейния проект за разработване на нови наноструктурирани мезопорести мултикомпонентни катализатори на основата на оксиди на преходни метали. Третото място журито отреди на Радостина Иванова за нейното предложение, насочено към разработването на нови наноразмерни катализатори, отличаващи се не само със своята висока активност, но и от икономическа гледна точка – възможност за работа при относителни ниски температури и разходи на енергия.

Наградите на победителите ще бъдат връчени следващата седмица от собственика и изпълнителен директор на „Риск Инженеринг“ и „Енекод“– Нели Беширова.

„Радвам се, че толкова много млади хора взеха участие в конкурса и споделиха с нас идеите си, които ние ще реализираме на практика. Всяко реално добро първо е било идея, в която някой е повярвал", коментира Нели Беширова.

Всички публикации