02.02.2021

„Риск инженеринг“ АД модернизира и въведе в експлоатация два турбогенератора за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД

Нови противоналегателни турбини и генератори ТГ № 4 и ТГ № 9 замениха съществуващите в ТЕЦ „София изток“ и ТЕЦ „София“. Целта на модернизациите е да обезпечи базовите топлинни топлофикационни товари и да произвежда комбинирано топлинна и електрическа енергии. Турбините, генераторите и спомагателното оборудване са нови, със съвременен дизайн, високо енергийно ефективни и притежават висока експлоатационна надеждност.

Инсталираното оборудване надвишава изискванията на компанията – възложител. При изискване от 10% икономия на използването гориво и параметри от КПД общо ≥75%, съгласно Европейската директива за насърчаване на комбинираното производство и националното ни законодателство, е постигната икономия на гориво между 14-16,5%, но не по-малко от 12% и КПД общо от 86-88%.

Основните принципи на работа на турбогенератора са:

  • Икономия на гориво
  • Комбинирано производство на електроенергия
  • Непрекъсната работа
  • Висока експлоатационна надеждност на агрегата
  • Централизирано управление на агрегата и спомагателните съоръжения

Енергийната ефективност на турбогенераторите за производство на електрическа и топлинна енергия са оценени съгласно регламента на Директива 2004/8/ЕС.

Турбогенераторите и спомагателното оборудване са предоставени на „Топлофикация София“ЕАД в изпълнение на договори:

  1. „Инженеринг на турбогенератор с мощност 35 MW и спомагателно оборудване за ТЕЦ „София “.
  2. „Модернизация на турбоагрегат ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток” с нова противоналегателна турбина“.
Всички публикации