09.12.2019

Риск Инженеринг АД е официален представител VF

Риск Инженеринг АД е официален продуктов и сервизен представител, на произвежданите от VF продукти, в областта на радиационния контрол и радиационната защита, метрологията на йонизиращите лъчения и други продукти, свързани с използването на източници на йонизиращи лъчения, за територията на Република България от месец март 2019 г. За гарантиране на надеждната работа на продуктите на VF, Риск Инженеринг осъщестява сервиз и поддръжка на продуктите на VF, инсталирани на територията на България, за периода на гаранцията и след изтичането й.

VF Nuclear е основен световен производител и доставчик на оборудване и системи за радиационен контрол и радиационна защита. Следвайки световните тенденции, VF ги интегрира в разработването на мощно, чувствително и прецизно оборудване. VF имат пряк опит с поддръжката и обслужването точно в сърцето на атомните електроцентрали, където също наемат собствени екипи.

 

e-mail за заявки и запитвания Vf_sales@riskeng.bg

тел. за заявки и запитвания 02 8089 423 - Красидара Радева, Цветелина Цонкова

Всички публикации