07.04.2021

Проект: BG16RFOP002-2.077-1839 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 25.02.2021 г. беше подписан договор BG16RFOP002-2.077-1839-C01 и стартира проект BG16RFOP002-2.077-1839-1839 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца, a общата стойност на проекта e 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

С реализирането на проекта ще се осигури  оборотен капитал за финансиране на възнагражденията и осигуровките към тях, на служители от „Риск Инженеринг“ АД, с което ще се постигне запазване на работните места и заетостта на всички служители на дружеството, при условията на „ЛОКДАУН“ работа.

 

Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“,
Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Начало: 25.02.2021 г.

Край: 25.05.2021 г.

Всички публикации