02.09.2019

„Оптимизация работата на дренажни тръбопроводи свежа пара в ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток 1”

Договор: „Оптимизация работата на дренажни тръбопроводи свежа пара в ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток 1”

Възложител: ЕЙ И ЕС 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД,  поръчка № 4500419899 от 08.05.2019 г.

Предмет на Договора: разработка на проект и последващ авторски надзор за подмяна на дренаж на главен паропровод към „Разширител за пара кота 0“ и изграждане на две допълнителни дренажи линии, непосредствено преди АСК. Проекта се изпълнява към двете парни турбини в централата.

Обхват на дейностите по Договора:

Договорът е разделен на следните две основни части:

  • Разработка на работен проект в следните части: Машинно-технологична, КИП и А и ПБЗ;
  • Авторски надзор по време на реализацията  на проекта (т.е. по време на монтажа на инсталацията) и изготвяне на екзекутивна документация.

 

Обхватът на проектирането по договора включва изпълнението на следните дейности: якостни изчисления; хидродинамични проверки; процедури на безразрушителен контрол на неразглобяемите съединения; предписания за термообработка; инструкции за монтаж, експлоатация и поддръжка на новата система; подбор и чертежи на опорно окачващата система; подбор и чертежи за монтаж на топлинна изолация.

Якостният анализ на дренажните линии е проведен с програмният продукт CAESAR II, съгласно ASME B31.1-2016 Power Piping и с данни за сеизмично въздействие. Пресмятане на тръбите е съгласно БДС EN 13480 – 3: 2017.

Дренажните линии се изработват с тръби от стомана X10CrMoVNb9-1, с размери Ø 42.4х6.3 и Ø 60.3х8.8 и работни параметри: P =167 bar, T= 550 °С.

Всички публикации