Моделиране и симулация на сложни технологични системи

Компанията предлага широк спектър от инженерингови услуги, свързани с разработването, модернизацията и оценката на безопасността на сложни технологични системи, използвани в енергийните и химическите инсталации, в т.ч.:

  •  Разработване и моделиране на системи за работа с въздух, пара и вода под налягане
  •  Термохидравлични анализи
  •  Разработване и моделиране на системи за работа с химически реагенти
  •  Симулация на процесите в технологичните системи и предсказване на тяхното поведение
  •  Разработване на техническата и работна документация, необходима за изпълнение на системите
Всички услуги