Моделиране и проектиране на сложни конструкции

Предлагаме различни инженерингови услуги, свързани с изграждането, реконструкцията и оценката на инженерната сигурност на сложни строителни конструкции в енергетиката и промишлеността, в т.ч.:

  •  Моделиране на сложни и отговорни строителни конструкции, като атомни електроцентрали, хранилища за отработено ядрено гориво, язовирни стени
  •  Числени анализи на напрегнатото състояние на отговорни конструкции вследствие на механични, термични и комбинирани въздействия
  •  Оценка на надеждността на отговорни строителни конструкции, подложени на тежки натоварвания предизвикани от природни феномени - земетресения, бури, наводнения, пожари и др.
  •  Оценка на надеждността на отговорни строителни конструкции, подложени на тежки натоварвания от техногенен произход – падане на самолет, взривна вълна, камшичен удар от разкъсване на тръбопроводи, падане на летящи отломки
  •  Разработване на техническата и работна документация, необходима за изграждането и реконструкцията на строителните конструкции
Всички услуги