Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС ул. „Вихрен” 10, гр. София 1618
тел: +35928089702
факс: +35929507751
e-mail: riskeng@riskeng.bg
Изпълнителен директор Tел: +35928089703
Зам. изпълнителен директор, Специализирана администрация Tел: +35928089501
Административен директор Тел.: +35928089401
Дирекция Проектантска дейност Tел: +35928089502
Дирекция Техническа дейност Тел.: +35928089503
Дирекция Ядрена Енергетика Тел.: +35928089422/423
Служител по сигурност на информацията Тел.: +35928089430
Отдел Човешки ресуриси,
Защита на личните данни
Тел.: +35928089117
„Връзки с обществеността“:
Тел: +35928089712 e-mail: pr.bg12@gmail.com
Форма за запитване
Полетата, отбелязани със звездичка (*) са задължителни.
Офис на „Риск Инженеринг” АД в АЕЦ „Козлодуй”
гр. Козлодуй 3320
Площадка АЕЦ Козлодуй,
сграда на Заводски Строежи, ет. 3
Risk Engineering Resolution Ltd.
95 High Street
Yeadon, Leeds
United Kingdom
LS19 7TA