Комплексно проектиране

Проектиране и изграждане на енергийни и промишлени обекти

Абилико АД притежава необходимата компетентност за извършване на цялостно проектиране на енергийни и промишлени обекти, включващи всички необходими проектни части:

 •  Архитектурна част
 •  Строително-конструктивна част
 •  Машинно-технологична част
 •  Електрическа част
 •  Отопление, вентилация и климатизация
 •  Водоснабдяване и канализация
 •  Автоматизирани системи за управление и мониторинг
 •  Системи за контрол и управление
 •  Радиационен и дозиметричен контрол
 •  Охранителни системи
 •  Противопожарни системи
 •  Планове за безопасност и здраве
 • Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти

Абилико АД притежава богат опит при проектирането и изпълнението на реконструкции и модернизации на съществуващи енергийни и промишлени обекти. В последните години Абилико АД взе активно участие в извършените модернизации на крупни енергийни обекти, като АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ Марица изток 2, ТЕЦ „Русе”, ТЕЦ „Република”, ВЕЦ „Студен кладенец” и др. Компанията притежава необходимия експертен потенциал за разработването на всички горепосочени проектни части, необходими за цялостна реконструкция и модернизация на енергийни и промишлени обекти.

Всички услуги