Изграждане на обекти „под ключ”

Абилико АД извършва услугата пълен инженеринг - цялостно изграждане на обекти „под ключ” - доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обслужване и поддръжка.

Всички услуги