Изграждане на нови енергийни обекти. Инженер на Собственика

„Риск Инженеринг” АД предоставя следните услуги в областта на разработването на нови ядрени проекти:

 •  Ключова подкрепа при вземане на решения, включително дейности по избор на площадка, оценка на ядрената технология
 •  Разработване на Идеен проект, включително предпроектни проучвания и технико-икономически анализи, програмно планиране и осигуряване
 •  Избор на доставчик и оценка на подизпълнителите на доставчика
 •  Разработване на технико-икономически анализи за нови големи ядрени проекти, включително:
  •  Анализи на технологията
  •  Технически анализи
  •  Икономически модели
  •  Финансови схеми
  •  Подход при договаряне
  •  Оценка на разходите по проекта
  •  Съставяне на графици
  •  Оценка на риска
 •  Консултантски и инженерингови услуги, както и услуги за подпомагане при лицензиране на всички етапи на нови ядрено-енергийни проекти с реактори от трето и трето-плюс поколение, включително избор на площадка, оценки на въздействието върху околната среда, тръжна спецификация и подготовка на тръжни процедури, управление на оценката на тръжните оферти
  •  Преглед на проектно-конструкторската документация и осигуряване на съответствие с националното законодателство
  •  Управление на разходите и рекламациите по проекта
  •  Строителен надзор
  •  Осигуряване на пълно съответствие с най-новите национални и международни изисквания за безопасност и добрите международни практики
  •  Разработване на програма за управление на качеството
  •  Разработване на програми за обучение
  •  Управление на дейностите по веригата за доставки
Всички услуги