Изготвяне на проекти за нормативни актове и документи, свързани с тяхното прилагане

На базата на натрупания опит от участието в стотици проекти в областта на ядрената и конвенционалната енергетика, експертите от „Риск Инженеринг” АД оказват необходимата консултантска помощ на държавни ведомства при разработването на редица нормативни документи (наредби, ръководства, методики и др.), регламентиращи легитимната работа на енергийните обекти.

Всички услуги