НАДЕЖДНОСТ БЕЗОПАСНОСТ МЕНИДЖМЪНТ

Управление на качеството

 

За първи път Системата за осигуряване на качеството (СОК) на дружеството е сертифицирана от BVQI (понастоящем Bureau Veritas Certification) през 1999 г., за съответствие със стандарт ISO 9001:1994. Впоследствие, във връзка с преработването на стандартите от серията ISO 9000 и влизане в сила на стандарта ISO 9001:2000 се разработва, внедрява и сертифицира Система за управление на качеството за съответствие със стандарта ISO 9001:2000 и по-късно за съответствие с ISO 9001:2008, сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).

Интегрирана система за управление

Сертификати и лицензи

       

 

НАПРАВЛЕНИЯ

  • НАПРАВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИОНАЛНА ЕНЕРГЕТИКА
  • НАПРАВЛЕНИЕ ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
  • НАПРАВЛЕНИЕ ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

ОНЛАЙН УСЛУГИ

80