НАДЕЖДНОСТ БЕЗОПАСНОСТ МЕНИДЖМЪНТ

Управление на качеството

 

За първи път Системата за осигуряване на качеството (СОК) на дружеството е сертифицирана от BVQI (понастоящем Bureau Veritas Certification) през 1999 г., за съответствие със стандарт ISO 9001:1994. Впоследствие, във връзка с преработването на стандартите от серията ISO 9000 и влизане в сила на стандарта ISO 9001:2000 се разработва, внедрява и сертифицира Система за управление на качеството за съответствие със стандарта ISO 9001:2000 и по-късно за съответствие с ISO 9001:2008, сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).

Интегрирана система за управление

Сертификати и лицензи

       

 

НАПРАВЛЕНИЯ

 • НАПРАВЛЕНИЕ ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
 • НАПРАВЛЕНИЕ ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
 • НАПРАВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИОНАЛНА ЕНЕРГЕТИКА

НОВИНИ

 • Обучение на виетнамски специалисти / 2012-03-11
 • Сграда на годината
 • Енергиен форум
 • 10-та Международна конференция на тема: “Ядрената енергетика в страните с малки и средни електрически мрежи”
 • Булатом
 • МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ
 • ЕЛЕКТРОМОБИЛ ПРЕД СГРАДАТА НА РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД
 • Провеждане на среща по проект CORONA / 2013-01-28